منو

تعرفه ها

خرید حجم

90GB

58,500تومان

 •  9 GB
 •   نامحدود زمانی
 •   15 روز ماندگاری فایل
 •   مدیریت فایل
 •   تورنت
 •   یوزنت
 •   ریموت آپلود

30GB

21,500تومان

 •  3 GB
 •   نامحدود زمانی
 •   15 روز ماندگاری فایل
 •   مدیریت فایل
 •   تورنت
 •   یوزنت
 •   ریموت آپلود

10GB

9,500تومان

 •  1 GB
 •   نامحدود زمانی
 •   15 روز ماندگاری فایل
 •   مدیریت فایل
 •   تورنت
 •   یوزنت
 •   ریموت آپلود

همین حالا ثبت نام کنید ، منتظر شما هستیم

ثبت نام